کاراته،راه رستگاری
مطالب رزمی،دانلود فیلم،فروش کتاب
خرید کامل ترین و جدید ترین کتاب موجود در رابطه با کاراته شوتوکان با امضای موئلف به نام شما

هر موضوعی و یا هر مشکلی در تکنیک ها،کاراته تئوریک،و معنی لغت ها داشتید از این کتاب بیابید. این کتاب بسیار قابل استفادست و حاصل 4 سال تلاش و تحقیق بوده.

پدید آورنده:امیررضا ریسمانچی

سال نشر:1390

ناشر:انتشارات احرار

قیمت پشت جلد:3000 تومان

تعداد صفحات:120 صفحه


کاراته شوتوکان

 میتوانید این کتاب را از سایت معتبر آدینه بوک تهیه فرمایید

برای خرید اینجا کلیک کنیدمژده به کلیه کاراته کاران فارسی زبان سراسر دنیا !

کتاب "معنی کاراته" شاهکار سنسی گیچن فوناکوشی در حال ترجمه  است و بزودی در اخیار محققان و کاراته دوستان قرار خواهد گرفت
رسيدن به درجه شودان ( دان يك
   
از:ريچارد بايلرجن
هر فردي تنها يك بار به” درجه دانيك مي رسد.آرزوي بسياري از افراد حتي آنهايي كه كاملاً با فنون كاراته آشنايي ندارند،اينست كه بتوانند به درجه شودان نائل شوند .آنها آرزوي كمربند سياه شده را مي كنند كه فقط در عرض سه يا شايد پنج سال به آن رسيده اند,تا بگويند ما در اين رشته ديگر ماهر (استاد)شده ايم .جاي تأسف است كه چنين افرادي هنوز به طرز تلقي جامعي از اين هنر دست نيافته اند.اگر چه شايد فنون كاراته را خوب انجام دهند,ولي آنها نمي دانند كه همانطور كه بدن و مهارتهاي تكنيكي شان به درجه اي از استادي رسيده است ,عقل وفهم آنها نيز بايد به همان درجه از آگاهي و دانايي رسيده باشد.مقوله كاراته به معني ‎‎‏”انجام” دادن تكنيك به صورت ماهرانه نيست بلكه يعني از سر تا پا كاراته ”بودن”در واقع رسيدن به شودان فقط داشتن مهارت در فنون وتكنيكها نيست و بايد دقت كنيم كه ’دان’مفهوم ديگري دارد.
دان”دو مفهوم دارد كه معمولا در باشگاههاي تمرين از آنها چشم پوشي مي شود.اول شاگرد,دوم ”فرد”.در اين رابطه كسي كه به درجه شودان مي رسد را مي توان با شاگرد اول مقايسه كرد.شودان به معني استاد و كارشناس نيست بلكه مرحله اي است كه هر كس براي ياد گرفتن ”كاراته”واقعي بايد از اين مرحله شروع كند.بهترين برداشت از معناي دان را در فنون جنگي ژاپني و حرفه هاي ديگر ژاپني ها مشاهده مي كنيم .ممكن است كسي درجودو,كندوكيودووغيره شودان شود وممكن است فرد ديگري دربازي شطرنج يا حرفه باغباني.در تمام اين فعاليت ها ”به درجه شودان رسيدن”به منزله توانايي براي شروع يادگيري بوسيله پرسش و سوال است.
به درجه شودان رسيدن”تا اندازه اي معادل فارغ التحصيل شدن از دبيرستان مي باشد.كسي كه آرزوي يادگيري بيشتري دارد ,هنوز دانشگاه را در پيش رو دارد.دو سال اول دانشگاه را شايد بتوان به نيدان دان دو يا شاگرد كلاس دوم تشبيه كرد.كسي كه دانشگاه را تمام كرد ,به درجه سان دان (دان3)رسيده است. در اين مرحله از مهارت وشناخت فرد مي تواند به تدريس بپردازد ولي هنوز يك مدرسه تكميلي و مهارتي در پيش روست,اگر او واقعاًبخواهد در اين هنر به درجه استادي برسد.اگر فرد ادامه دهد و اين درجه را به دست آورد به او يادان (دان4)مي گويند.و اگر كار تدريس را ادامه بدهد تا درجه دكترا را بگيرد به او گودان (دان5) گويند.او استاد حرفه خود مي شود.البته در مقام ودرجه يادان و گودان كه جزء درجه هاي ”رشني”هستند,آنها همانطور كه معلمند, شاگردنيزمي باشند.يعني براي كسي كه حتي دكتراي خود راگرفته است ,اين پايان تحصيل اونيست.آنها ابتدا به صورت آنترن خدمت مي كنند,سپس تحصيلات خود را تا فوق دكترا ادامه مي دهند وبعد در مورد حرفه خود با عقل وخرد خود كمك مي كنند.به اين مراحل,”كيوشي”گويند درواقع درجات استادي بزرگ , روكودان وبالاتر هستند.
درك دوم از دان ”اولين مرد يا زن”شدن است.در اين رابطه تمام درجات ”كيو”براي كودكان است .نبايد اشتباه برداشت شود . دان وكيو مراحل به ترتيب زماني پيشرفته ,نيستند.وجه تمايز بين دان وكيو بين فرد مسن تر و فرد جوانتر نيست.درجه كيو كه درمورد جوانها يا كودكان به كار مي رود , اشاره دارد به مرحله اي از مهارت و شناخت حرفه و نه سن فرد. دقيقاًمثل وقتي كه, كلمه تازه وارد را براي تشريح فردي كه هنوز در انجام عملياتي بي تجربه است , به كار مي بريم . اعضاي جديد , مي توانند بين 17 تا 36 سال سن داشته باشند.به همين ترتيب نبايد غير معقول باشد اگر فرد 38 ساله اي را در باشگاه تمرين ببينيم كه داراي درجه كيو باشد                                 .
بنابراين درجات كيو براي آنهايي است كه در تجربه و شناخت كاراته ”جوان ”هستند به درجه شودان رسيدن به معناي ”بزرگ”شدن در اين موارد است.بدين معني كه فردي از نظر روحي به بلوغ مي رسد و در تكنيكهابه اندازه كافي ماهر مي شودتا جائي كه به ”بزرگان بپيوندد.دوباره اين بدان معنا نيست كه فرد به درجه كارشناسي رسيده,بلكه بدين معني است كه ازاوديگراتخاذ تصميم جدي براي ادامه تحصيلات انتظارمي رود.اين فرد بوسيله افراد ديگري مثل خود او تدريس مي شود.در باشگاههاي سنتي رايج است ك مثلاً سن سي با شاگرد تازه وارد صحبت نمي كند و به او تدريس نمي كند تا زماني كه شاگرد به درجه شودان برسد. دستورات و تدريس هاي درجات كيو بوسيله سمپاي,براي كمربندهاي پايين تر اجرا مي شوند و به اين ترتيب اشتباهات و خطاهايي كه فرد تازه كار مرتكب مي شد ديگر تكرار نخواهد شد.
درك ديگري از دان نيز وجود دارد كه در خيلي از باشگاهها واقعاً به آن توجه نمي شود .براي درك آن ما بايد مختصر تلاشي بكنيم تا اهميت خانواده رادر جوامع شرقي بفهميم. براي مردم مشرق زمين,خانواده ,مركز زندگي است .اين احساس را مي توان به وضوح در كودكان آنها مشاهده كرد.تولد هر كسي به معني مديون شدن او به خانواده خود است.او همچنين به خواهر و برادر ,پدربزرگ,مادر بزرگ و تمامي بستگان كه فاميل او را تشكيل مي دهند ,مديون است و نه تنها به امنيت غذايي بلكه به پرورش و رفاه ايشان نيز وابسته است .اين چنين اهميت دادن به خانواده جزء اصول كونفوشنيسم و شينتو مي باشد كه درراستاي بوديسم درواقع استحكام اخلاقي ژاپني ها  راباعث مي شوند.اين وضعيت با همان ترتيب به باشگاههاي تمرين آنها نيز منتقل شده است .
سن سس معناي آموزگار راندارد.در ژاپن احترام به افراد مسن از اهميت خاصي برخوردار است .براي مردم مشرق زمين ,مسن يا پير بودن يعني فرد به اندازه كافي عاقل بوده است كه توانسته تا اين حد عمر كند . برخي ممكن است پدربزرگ خود را سن سي يا “فرد محترم صدا بزنند . آنچه كه به تنهايي موجب مي شود به او احترام بگذارند, توانايي او رد بقاوغلبه بر مشكلات است . او حتماًاززندگاني دراز خود درسهاي زيادي گرفته است . پس چيزهاي زيادي براي ياددادن به جوانها دارد. به طور مشابه سمپاي به معناي ساده ارشد است ونه سابقه مانند سن سي , ممكن است كسي عموي خود را سن سي برادر بزرگ خود را سمپاي خطاب كند.                                      
اگر بخواهيم از ديد بزرگان دان رادرك كنيم بايد به آن صورت زمينه وقرينه اين حس قوي خانوادگي شرقي نگاه كنيم.درواقع به درجه شودان يعني قبول شدن در خانواده باشگاه به عنوان يك عضو بالغ ,درجه اي از شناسايي ومسئوليت است.اما در تنهايي وانزوا رسيدن به آن ممكن نيست .اينكه كسي تمام فنون و مهارتهارا ياد مي گيرد ,بخاطروجود او در خانواده باشگاه مي باشد.بدون داشتن سن سي وسمپاي ممكن نيست بتوان حرفه كسي راهيچوقت ياد گرفت.اين بخاطراين است كه درمشرق زمين افراد به سن سي وسمپاي احترام مي گذارندو نسبت به باشگاه خود متعهد و وفادار هستند. آنها باشگاه را مانند اعضاي خانواده خود مي پندارند.ممكن است,جدا از انها در پيدا كردن راه كاملاًناتوان شوند.
پس معلوم شد كه راه زيادي براي رسيدن به مرتبه شودان وجود دارد تا رسيدن به مرتبه شودان وجود دارد تا رسيدن به يك فرد ماه در كاراته. رسيدن به مقام شودان به معناي تبديل شدن به يك شاگرد كامل در مورد حرفه خود وبزرگ بالغ در خانواده خود مي باشد.اين شروعي است براي رشد در فهم وادراك,رقابت,مسئوليت پذيري,فروتني و تواضع,ادب ,وظيفه, وفاداري و تمام موارد بزرگ و پر جنبه ديگر بوشيدو,كه براي مردم مشرق زمين پايه و اساس شخصيتي استوار است . رسيدن به رتبه شودان اولين قدم بزرگي است كه براي وصول به انسان كامل بايد برداشته شود.کيوکوشين کاي کيوکوشين کاي يکي از سبک‌هاي کاراته و يکي از محبوب ترين رشته‌هاي رزمي در سراسر دنياست. اين رشته توسط ماسوتاتسو اوياما رزمي کار اسطوره‌اي کره‌اي الاصل بنيان نهاده شد. اين رشته از عناصر مختلفي نشأت گرفته که شامل تجريبات اوياما و تکنيک‌هاي ديگر سبک‌هاي کاراته ‌است، به وجود آمد. کيوکوشين کاي از سه لغت کيوکو ((بالاترين ،نهايت)) شين ((حقيقت، روح)) و کاي ((گروه و انجمن)) ترکيب شده‌است. اين رشته در ابتدا اوياماريو و اوياما کاراته جوجيتسو نيز ناميده مي‌شد. تاکيد اين سبک روي مبارزه واقعي از راه نزديک است. کيوکوشين کاي يکي از سبک‌هاي کاراته ‌است و براي کاستن مقاومت حريف، تکنيک‌ها به طور متوالي اجرا مي‌شود. اين سبک تأکيد زيادي بر روي تمرينات تنفسي و استقامتي دارد.از اينرو هنرجوي کيوکوشين بعد از سالها تمرينات مکرر داراي اندامي ورزيده مي گردد . در سبک کيوکوشين تکيه اصلي بر حفظ سلامتي جسمي و روحي حريف است در مبارزات کيوکوشين و اساسا در فلسفه آن پيروزي به هر قيمتي بر حيرف مقابل معني ندارد در مبارزات کيوکوشين دو حريف رودررو به چشمان يکديگر مينگرند و شجاعت و شهامت و دليري را به هم منتقل ميکنند اگر حريف به زمين بخورد حيرف ديگر به وي احترام گذاشته عقب مي نشيند در فلسفه متعالي کيوکوشين هدف غائي تناوري جسم براي رسيدن به مکارم عاليه اخلاقي است و به هيچ روي خشونت در سبک کيوکوشين وجود ندارد اساسا خشونت و کيوکوشن در تقابلند نه در تعامل مثل اينست که بگوئيم رفتيم کوه شنا کرديم . کيو کوشين نه تنها خشن نيست بلکه روحيه لطافت .افتادگي و بزرگ منشي را در هنرجو پرورش مي دهد دوجوي مرکزي اين سبک هونبو نام دارد و در سال ??61 توسط اوياما در توکيو افتتاح شد.بعد از فوت اوياما افراد زيادي مدعي رهبري سازمان شدند که از آن ميان کانچو يوشيکازو ماتسوشيما به واسطه منش و کردار والايش از سوي غالب نمايندگان بعنوان رهبر جديد سازمان پذيرفته گرديد. بنيانگذار اين سبک در ايران کانچو يوسف شيرزاد مي باشد. در حال حاضر شيهان محسن آشوري رئيس کيوکوشين خاورميانه و عضو هيئت رئيسه سازمان جهاني ميباشد . شيهان داريوش باقري شيهان افشين طباطبائي و شيهان علي اکبر قاسمي نمايندگان رسمي ستزمان در ايران هستند .

قسمت اول

چگونه تنفس مي ‏كنيم
تنفس براي تمام موجودات زنده يك مسأله حياتي است. انسان، حيوان،پرندگان، حشرات وحتي گياهان براي انجام عمل تنفس به اكسيژن احتياج‏دارند. با اين وجود موجودات مختلف بطور متفاوتي تنفس مي‏كنند. بعضي‏از طريق ششها وگروهي از طريق پوست تنفس مي‏كند براي مثال كرم خاكي ازطريق پوست تنفس مي‏كند. آيا مي‏دانيد انسان چگونه تنفس مي‏نمايد و درهنگام عمل تنفس چه اتفاقاتي در بدن رخ مي‏دهد؟
انسان هوا را ازطريق دهان يا بيني استنشاق مي‏كند كه عمل دم گفته مي‏شودو هواي استنشاق شده ازطريق ناي ونايژه به ششها مي‏رسد انسان داراي دو شش در قفسه سينه مي‏باشد. ششها از بافت‏هايي تشكيل شده‏اند كه از نظرشكل مانند كيسه‏هاي نرم هستند. بعد از نايژه هواي دم به نايژكها و بعد به‏كيسه‏هاي هوايي (كه درون ششها به تعداد زياد وجود دارد) مي‏رود.
با استنشاق هوا، كيسه‏هاي هوايي از هوا پر شده و بزرگ مي‏شوند و در موقع‏خروج هوا اين كيسه‏ها جمع و منقبض مي‏گردند. در اطراف كيسه‏هاي هوايي‏شبكه‏اي از مويرگهاي خوني قرار دارد، در هنگام عمل دم هوايي كه داراي‏مقدار زيادي اكسيژن است به داخل كيسه‏هاي هوايي وارد مي‏شود و درمجاورت مويرگها قرار مي‏گيرد چون فشار اكسيژن كيسه‏هاي هوايي بيشتر ازفشار اكسيژن خون وريدي است, تبادل اكسيژن صورت مي‏گيرد تا فشاراكسيژن هر دو برابر شود. در نتيجه اكسيژن وارد خون وريدي گرديده و به‏همين ترتيب نيروي دي اكسيد كربن موجود در خون بر اثر اختلاف فشار به‏داخل كيسه‏هاي هوايي نفوذ مي‏كند در نتيجه هواي بازدم خارج شده داراي‏دي اكسيد كربن بيشتري مي‏باشد.
اكسيژن وارد شده به بدن توسط سيستم گردش خون در بدن جريان يافته وباعث سوختن مواد غذايي مي‏شود در طي فرآيند سوختن، دي اكسيد كربن،آب و مواد ديگري توليد مي‏شود كه به طرق مختلف از بدن دفع مي‏شوند.در اثر اين فرآيند، انرژي و حرارت در بدن توليد مي‏شود كه براي انجام‏كارهاي مختلف روزانه مصرف مي‏گردد.
در هنگام انجام كارهاي بدني و تمرين، بدن احتياج به انرژي بيشتر و در نتيجه ‏به اكسيژن بيشتر دارد، به همين علت در موقع انجام تمرينات سخت بدني‏سرعت تنفس بيشتر مي‏شود و به طور طبيعي يك نوزاد شصت بار در دقيقه،يك نوجوان پانزده ساله، بيست بار در دقيقه و يك فرد بزرگسال شانزده تا هيجده بار در دقيقه تنفس مي‏كند.
 چرا احساس خستگي مي ‏كنيم
معمولاً بعد از انجام كارهاي روزانه همه ما احساس خستگي مي‏كنيم.
همچنين احساس خستگي پس از دويدن، شنا كردن و تمرين نمودن نيزايجاد مي‏شود، آيا مي‏دانيد اين احساس به چه علت ايجاد مي‏شود؟
همانطور كه مي‏دانيد در هنگام هضم غذا، از اكسيداسيون و سوختن مواد غذايي (بخصوص كربوهيدراتها) قندهاي ساده‏اي بنام گلوكز ايجاد مي‏شودكه در صورت عدم مصرف فوري آنها به صورت گليكوژن در كبد و عضلات‏ذخيره مي‏گردد. گليكوژن منبع حرارت و انرژي براي انقباض عضلات است،در اثر اكسيداسيون گليكوژن، اسيد پيروويك توليد مي‏شود. در هنگام انقباض‏عضلات در صورتي كه مقدار زيادي اكسيژن لازم باشد، در اثر اكسيداسيون،اسيد تبديل به دي اكسيد كربن و آب مي‏شود در اين تبديل است كه انرژي‏براي كار عضلات ايجاد مي‏گردد.
اما در صورتيكه اكسيژن به قدر كافي در اختيار عضلات نباشد اسيدپيروويك تبديل به اسيد لاكتيك مي‏شود، اسيد لاكتيك توليد شده ظرفيت‏كار عضلات را كاهش مي‏دهد و براي عضلات همانند سم عمل مي‏كند وسبب خستگي عضلات مي‏گردد.
در هنگام تمرين شديد با اينكه اكسيژن زيادتري به بدن مي‏رسد اما گاهي اين‏اكسيژن كافي نبوده و در نتيجه بعلت كاهش اكسيژن، اسيد لاكتيك ايجادمي‏شود كه در عضله جمع گشته و وارد خون و مايع بين سلولي شده وسبب‏خستگي بدن وحتي مغز مي‏گردد.
اسيد لاكتيك توليد شده مركز تنفس را تحريك مي‏كند تا اكسيژن بيشتري در اثرتنفس به عضلات برسد، از اين رو هنگام تمرينهاي شديد ودويدن تنفس‏شديدتر مي‏شود.
دانشمندان معتقدند كه خستگي فقط يك فرآيند شيميايي نيست، بلكه يك‏فرآيند بيولوژيكي نيز مي‏باشد. خستگي مكانيسم دفاعي بدن است كه‏توسط آن مي‏توان فهميد كه بدن نياز به استراحت دارد.
خواب يك راه مؤثر براي رفع خستگي است، اين پديده سلولهاي آسيب ديده‏بدن را بازسازي مي‏كند ودر طي تنفس مقدار مناسبي اكسيژن وارد بدن‏مي‏شود كه اسيد لاكتيك توليد شده مجدداً به گليكوژن تبديل مي‏شود ومادوباره احساس تازگي وفعال بودن مي‏كنيم، كمبود گليكوژن را كه در اثرخستگي ايجاد مي‏شود مي‏توان توسط خوردن مقداري غذا جبران كرد وبه‏همين علت است كه يك فرد خسته معمولاً احساس گرسنگي مي‏كند.

قسمت دوم

تنفس صحیح هنگام تمرینات ورزشی

تنفس، روش دم و بازدم یکی از مهمترین موضوع ها، هنگام انجام تمرینات و حرکات ورزشی هستند. تنفس صحیح و درست می تواند انرژی زیادی را برای بدن حفط کند و همچنین بدن را سالمتر نگه دارد.

در حالی که روش غیر صحیح آن می تواند انرژی زیادی از بدن بگیرد و به سلامت بدن آسیب وارد کند. تنفس صحیح همچنین باعث می شود تا انتقال و تامین خون از قلب به رگهای بدن، بهتر و مرتبتر انجام پذیرد. این موضوع به عملکرد بهتر سیستم لنفانی انسان نیز کمک می کند.
فراموش نکنید که التبه نوع هوایی که تنفس می کنید نیز بسیار مهم است. هوای تنفس شونده - بویژه هنگام انجام تمرینات و حرکات ورزشی - می بایست پاک و غیر آلوده باشد.
روش صحیح تنفس
توجه داشته باشید که هنگام تمرینات ورزشی، تنفس خود را ریتمیک و از روی نظم کنترل کنید. همچنین دقت کنید که تا حد امکان آرامش را حفظ کنید و از تند نفس کشیدن جلوگیری کنید.
سعی نکنید تا با دهان نفس بکشید. البته برای خارج کردن سریعتر هوا می توانید از دهان استفاده کنید، اما برای کشیدن آن اصلا" از دهان استفاده نکنید. بکارگیری دهان برای عمل دم باعث می شود تا هوا به حجم نامشخص (زیاد) وارد بدن گردد بدن اینکه فیلتر شود. بینی با فیلترهایی که در قسمت ورودی خود دارد، هوای دم را پاک سازی می کند. همچنین بینی با حجم کمتری که دارد باعث می شود تا حجم هوای دم کنترل شده و به مقدار مورد نیاز باشد.
تنفس از دهان باعث خشکی دهان و گلو می شود که این موضوع به خشک شدن آب بدن و کسری انرژی کمک می کند.
روش توصیه شده اینست که دم از راه بینی و بازدم از راه دهان انجام گیرد. در این روش البته بهتر است که هنگام کشیدن هوا، دهان کاملا" بسته باشد. البته روش دم و بازدم از راه بینی بیشتر توصیه می گردد. در این حالت دهان در هر دو حالت (دو و بازدم) کاملا" بسته است.
اما چگونگی تنفس نیز امری بسیار مهم است. برای کشیدن تنفس، نگه داشتن نفس در بدن و بیرون دادن آن مدت زمانی نسبی لازم است تا حرکت ریتمیک حفظ گردد، که این موضوع در هنگام انجام تمرینات امر مهمی است. همانطور که قبلا" نیز اشاره شد، آرامش در تنفس لازم است تا حفظ گردد.
بعد از انجام تمرینات و یا هنگام استراحت بین هر تمرین، سعی کنید تا به صورت عمیق در روش زیر چند مرتبه تنفس کنید:
اگر برای مثال یک ثانیه را صرف کشیدن نفس عمیق می کنید، چهار برابر آنرا (چهار ثانیه) می بایست برای نگه داشتن نفس در بدن صبر کنید. سپس در زمان دوبرابر آن (دو ثانیه) باید نفس را بیرون دهید. این مدت زمانها بستگی به نوع نفس کشیدن شما دارد. اما نسبتها می بایست رعایت شوند. یعنی اگر دم دو ثانیه به طول انجامد، نگه داشتن آن باید هشت ثانیه طول کشد و بازدم نیز چهار ثانیه.
این نوع روش تنفس چه برای کسانی که ورزش می کنند و چه کسانی که نمی کنند، در روز سه مرتبه ده باری توصیه می شود. یعنی ده بار صبح، ده بار عصر و ده با قبل از خواب.
تغذیه نیز نباید فراموش شود. اشخاص ورزشکار می دانند که هنگام ورزش نباید معده یا روده شان پر باشد. چرا که این موضوع به غیر از مشکلاتی که به سلامت انسان وارد می کند، باعث فشار به ریه نیز می شود.زياد اين بخش، فدراسيون کاراته امورمربوط به سبکهاي آزاد را عهده دار است.

هنر رزمي کاراته در سال 1342 وارد ايران شد.
 بنيانگذار كاراته ايران آقاي فرهاد وارسته هستند و اولين نفري که در کشور مان توانست موفق به اخذ کمربند مشکي گردد آقاي مرتضي کاتوزيان بود که در خرداد سال 1349 به اين امر نائل گرديد.
    کاراته با سبکهاي کان ذن ريو، شوتوکان و وادوريو در ايران شروع به کار نمود ولي به تدريج سبكها گسترش يافت بطوريكه هم اکنون 47 سبک بصورت رسمي درايران فعاليت مينمايند.
در سال 1351 آکادمي کاراته به عنوان اولين باشگاه رسمي کاراته کشور کار خود را بصورت منسجم و کلاسه شده آغاز نمود.
در سال 1352 براي اولين بار تيم ملي کاراته کشورمان شکل گرفت  که با هزينه شخصي به دومين دوره مسابقات جهاني که در پاريس برگزار مي شد اعزام گرديد و موفق به کسب مدال برنز کوميته تيمي و عنوان پنجمي اين دوره از مسابقات شد.
در سال 1353 فدراسيون کاراته ايران شکل گرفت که مسئوليت آن از سوي سازمان ورزش وقت به آقاي فرهاد وارسته واگذار گرديد.
امروزه فدراسيون کاراته متولي امور  مربوط به سبکهاي آزاد کاراته نيزهست که به دو شکل رينگي و غير رينگي  فعاليت مينمايند. لازم به ذکر است اين دو رشته در جهان از طريق سازمانهاي غير متمرکز رهبري ميگردد. اما در کشورمان با توجه به جمعيت كمربند obi

اصطلاح  obi  در ورزش كاراته ,به كمربندي اطلاق مي شود كه روي پيراهن رزمي كاراته, بسته مي شود. هر كسي كه آشنا با هنرهاي رزمي مي باشد ,به اهميت وارزش مفهوم  obi ,آشنااست و مي داند كه كمربند, نشان دهنده مفهومي مي باشداولين مفهوم آن,دررنگ ظاهرش است .obi در گذشته درسه رنگ سفيد-قهوه اي و مشكي استفاده شده است.
وقتي كسي ,تازه كارته را شروع مي كرد ,به او كمربند سفيد مي دادند بعد از چند سال ,تمرينات سخت ,به او كمربندقهوه اي داده مي شدوسرانجام كسي كه بيشتر از اين,تمرين مي نمود,عموماًبه اوكمربند سياه,مي دادند.
بنابراين,كمربند سياه,بدين معني است كه شخصي ,با سعي وكوشش زياد به مدت چند سال ,در رشته كاراته, آموزش ديده باشد.در گذشته يك كاراته كا در اثر مبارزه مداوم و تمرينات بسيار سخت و ريخته شدن خون بر روي كمربندش رنگ آن به قرمزي و يا قهوه اي متمايل مي شده است. بعد از سال ها تمرين تمرين كاراته ,كمربند شخص رزمي كار,سفيد همراه با لكه هاي قرمز,بوده است.
سيستم ساده رنگهاي كمربند فعلي ,براي هر درجه ويژه كيو يادان, نسبتاًجديد مي باشد.سيستم حاضر مربوط به رنگهاي ويژه كمربند براي درجات مختلف,برگرفته از تمرينات راهبان بودايي مي باشد.
در بعضي حالات اين راهبان كمربند رنگي را مي بندند تا درجه فضيلت معنويشان را نشان دهند.اين منشاء مذهبي ومعنوي رنگهاي كمربند Obi ,داراي اهميت مي باشد.به اين معني كه آنها مطلقاًدرجه مهارت تكنيكي شخص را نشان نمي دهد ولي درجه قوام ذهني و تكامل احساسات شخصي را به خوبي نشان مي دهند. اين نكته,به طور روشن وواضح ,مورد  تأكيد قرار گرفته است .
ترفيع درجات يك شخص،فقط بر اساس مهارت در تكنيك،نمي باشد.بسياري از كاراته كاها،هستند كه مهارت فني زيادي دارند اما اين به تنهائي،كافي نيست.
رسيدن به درجات بالا،صرفاً، براساس مهارت در تكنيك نمي باشد  بلكه بر اساس پيشرفت فكري وتكامل معنوي خود شخص مي باشد.
روش درك كردن مفهوم رنگهاي كمربند obi مشخصه  رشد فني و رواني و معنوي هر سبك است و به ما اجازه مي دهد به توجه به تغيير رنگهاي كمربند obi ،از سفيد- نارنجي- آبي- زرد- سبز- قهوه اي و سياه استفاده شود .
سفيد ،رنگ پاكي وسادگي و صفاي قلب مي باشد كه نشان مي دهد ذهن وفكرهنر جو،خالي از هر چيزو پاك است و نا آشنا به مفاهيم معنوي تمرينات كاراته،ودر اصل تازه كار است.همچنين اين رنگ،نشان مي دهد كه شخص،كمي از تكنيك تمريني كاراته را مي داند.
رنگ طلائي،رنگ خورشيد مي باشد، رنگ نور و روشنايي و رنگ مردان قوي جديداًظهور كرده را نمايش مي دهد.
رنگ طلايي يا رنگ زرد كمربندobi،نشان مي دهد كه شخص، براي  روشنايي،روز جديد،را با درخشيدن، آغاز كرده است. اين رنگ،براي ذهن وفكر،فهم و مهارت را به ارمغان مي آورد. رنگ نارنجي،همچنين ، رنگ خورشيد مي باشد ولي خورشيدي كه روزش با غروب ،شروع مي شود.رنگ نارنجي كمربند obi، نشان دهنده شخصي است كه براي اولين تشعشع خيره كننده و آني روز،به پا خواسته و شخصي كه مهارت و فهمش ، شروع به رشد در جهت افقهاي جديد ، مي نمايد.
رنگ سبز،رنگ گياه مي باشد، رنگ چمن وجنگلها مي باشد.رنگ سبزكمربندobi ،به شخصي برمي گرددكه شروع به شكوفايي و ميوه دادن و بهره دادن كرده است.
رنگ آبي،رنگ آسماني و اقيانوس مي باشد. رنگ آبي كمربند obi ،شخصي را نشان مي دهد كه به سمت افق، تمايلاتش ،گسترش پيدا كرده و ذهنش به عمق درياها ،راه يافته است ولي باز هم روي تصميمش براي جستجوي اعماق مقاومت مي كند.
رنگ قهوه اي،رنگ زمين،رنگ استحكام است.رنگ قهوه اي كمربند obi بيان كننده تكنيك شخصي ،درحال كامل شدن است ،ذهنش،مساعد و خلاق است و فكرش ،آماده مي باشد.رنگ سياه ،تركيب همه رنگها مي باشد و دلالت بر اين دارد كه شخص ؤهمه مهارتهاي لازم را براي پيش گرفتن در برابر موانعي كه در اولين سالها، با آن مواجه شده را فرا گرفته است .
ولي رنگ سياه،رنگ پيروزي نيست بلكه رنگ شب مي باشد و نشان مي دهد اولين روزي كه با كمربند obi طلايي شروع شد،اكنون پايان يافته است و روز جديدي مي آيد.
در ميدان مبارزه،كمربند obi قرمز و سفيد (آكاوشيرو)است.اين رنگها از مظاهري كه قبلاًدر آموزشهاي انجمن ملي كاراته درباره رنگهاي كمربندobi ژاپني هاي قديم،بحث شده بود،پيروي مي كنند.مظاهر قرمز كه خلوص فكر و فاقد هرگونه خودپسندي را نشان مي دهند كه نقطه اوج هدف يك كاراته كار مي باشد.
نكته مهم ديگر كمربندobi ،كه مكرراًفراموش مي شود ،اهميت چگونگي بستن آن است .
در فن (هارا )،شخص شرقي ،فكر مي كند كه مركز بدنش (تاندان)،حدود 3 اينچ پايين نافش مي باشد .منشأ مي باشد .منشأki ،نيز مركز عالم است .
گره كمربند obi  نيز معمولاً روي قسمت هارا قرار مي گيرد . كمربند obi ،مظهر ماندگار مركز عالم مي باشد و منشأتمام قدرت الهي يا تكنيكي است .
اهميت تكنيك ها،به طور متداول،به ايبوكي ،بر مي گردد.و همينطور به چگونگي حركت با سن و هيپ كمر در تمامي حركات صحيح و تكنيك هاي اجراي كاراته پس از اصلاح karateobi ،چه مي باشد؟
در آخرين اهميتش ،اين نكته است كه تنها نشانه تكنيكي مهارت نمي باشد.بلكه نشانه خصوصيت معنوي كاراته كا نيز هست .
گره كمربند obi ،مركز ثقل شخص كاراته كا و ارتباطش با مركز عالم ،منشأki و قدرت را به خاطر مي آورد.دور تا دور كمربند obi ،دايره بزرگي را در بر دارد ،بر حسب رنگ از سفيد تا سياه را شامل مي شود .
مانند ملزومات ارتشي ،كمربند ابي ،بيان ظاهري از تجربه و تعليمات و عقل و دانش حاصله براي فرد كاراته كا مي باشد كه اين،نمونه اي كوچك از تأثير رشته كاراته مي باشد.نيوفول كنتاكت كاراته چيست ؟
نيوفول كنتاكت كاراته يك سبك مدرن و پيشرفته بوده كه در آن تكنيكهاي سنتي كاراته را كه از كارآيي كمي برخوردار بودند به دور انداخته و تكنيكهايي را با كارآيي زياد چه در دفاع و چه در حمله جايگزين آن كرده اند و هرتكنيك دفاعي و حمله اي داراي مسير هندسي مشخصي ميباشد تا در كوتاهترين زمان ممكن پرقدرترين و سريعترين ضربه حمله و يا دفاع را بتوان انجام داد .اين سبك زيبا و مهيج داراي كاربرد بسيار موثر در مسابقات رينگي آزاد ميباشد و كليه تكنيكهاي كيك بوكسينگ و موي تاي در آن بكار برده ميشود و علاوه بر آن داراي يك سري تكنيكهاي پايه و همچنين فرمهاي زيبايي كه علاوه بر زيبايي داراي كاربرد مبارزه اي نيز هستند و كلا يك سبك امروزي ، مدرن و كاربردي ميباشد .

اين سبك در سال 1982 توسط كانچو هيروهيتو مياگاوا در ژاپن بنيانگذاري شد و طرفداران بسيار زيادي را پيدا كرد و ميتوان گفت اولين سبك فول كنتاكت ژاپن نيز ميباشد مسابقات اين سبك بصورتهاي مختلف حرفه اي و آماتور برگزار ميشود و همچنين روشهاي متعددي نيز دارد كه از جمله مسابقات به روش كيك بوكسينگ موي تاي ،  بادي كنتاكت ، سمي كنتاكت و سوپر سيف نيوفول كنتاكت و روش مخصوص نيوفول كنتاكت كاراته برگزار ميشود .                                             

سايكو شيهان اكبر طالعي  نائب رئيس سازمان جهاني و رئيس سبك نيو فول كنتاكت كاراته در ايران و خاور ميانه ميباشند كه مدت ده سال در ژاپن و در مركزيت سبك نيو فول كنتاكت و مستقيما زير نظر كانچو مياگاوا تعليم ديده اند .

از مقامهاي ورزشي ايشان مي توان به ترتيب زير نام برد :

مقام قهرماني مسابقات نيو فول كنتاكت كاراته سراسري ژاپن در سالهاي 1991 و 1992 ، نايب قهرمان المپيك كاراته در توكيو(سوپرسيف كاراته ) در سال 1992 و جايزه مبارزه شجاعانه در مسابقات كاراته فول كنتاكت در همان سال و از  سال 1993 بعد از  گرفتن ليسانس حرفه اي وارد عرصه مسابقات حرفه اي شده و بعد از مبارزات بسيار زيادي كه انجام دادند توانستند قهرماني كمربند طلائي حرفه اي مبارزات آزاد داخل رينگ ( يعني مسابقات كيك بوكسينگ و فول كنتاكت كليه سبكهاي آزاد در ژاپن ) در سا لهاي 1994 و 1995 و 1996 را از آن خود كنند و قهرمان جهان نيو فول كنتاكت كاراته در سال 1996 و 1997و همچنين اولين و تنها ايراني شركت كننده در مسابقات جايزه بزرگ  k-1به همراه اندي هوگ و ديگر قهرمانان  k-1 در تاريخ 4/5/1995 و يكي ديگر از افتخارات ايشان مبارزه با لئون اسپينكس قهرمان بكس سنگين وزن حرفه اي جهان و كسي كه محمد علي كلي را ناك اوت كرده درتاريخ 29/8/1993 درژاپن

مسابقات حرفه اي بسيار زياد ديگري با كشتي كج كاران و شوتينگ و تكواندو وديگر رشته هاي رزمي كه در تك تك اين مسابقه ها ايشان برتري نيو فول كنتاكت كاراته و تلاش خود  را به رخ حريفان خارجي خود كشيدند .

ايشان در حال حاضر با داشتن درجه  ( سوپر استار ) بالا ترين درجه يك ورزشكار حرفه اي از فدراسيون كيك بوكسينگ فول كنتاكت ژاپن و ليسانس مربيگري درجه يك فول كنتاكت و كيك بوكسينگ و دان 6 نيو فول كنتاكت كاراته از ژاپن و با داشتن مدرك سايكو شيهاني ( بالاترين درجه مربيگري در ژاپنو با كوله باري از تجربه و افتخار به همراه سبكي جديد كه در ميادين حرفه اي امتحان پس داده است ، براي خدمت به ورزش فول كنتاكت كشور و جوانان ميهن اسلامي به و طن باز گشتند.کامل ترین کتاب موجود در رابطه با کاراته شوتوکان

هر موضوعی و یا هر مشکلی در تکنیک ها،کاراته تئوریک،و معنی لغت ها داشتید از این کتاب بیابید. این کتاب بسیار قابل استفادست و حاصل 4 سال تلاش و تحقیق بوده.

پدید آورنده:امیررضا ریسمانچی

سال نشر:1390

ناشر:انتشارات احرار


برای کسب اطلاعات در مورد نحوه ی خرید اینجا کلیک کنیدبا عرض پوزش، لینکها اصلاح شدند

empi | 2.60MB

meikyo | 4.32MB

Hian-shodan | 1.49MB

Gichin Funakoshi | 6.21MB

در صورت اجرا نشدن برخی فایل ها نرم افزار پخش کننده ی بسیار قدرتمند flv player را با حجم بسیار کم دانلود کنید.

download پلیر همه کاره و قدرتمند مالتی مدیا   VLC Media Player 1.0.55.30MB | دانلود - Download Link

password پلیر همه کاره و قدرتمند مالتی مدیا   VLC Media Player 1.0.5پسورد فایل: www.mihandownload.comدانلود تمام كاتاهای کاراته (سبک شوتوکان)

شما می‌توانید با راست كلیك كردن روی نام كاتای مورد نظر و انتخاب گزینه‌ی Save Target as  و پس از تعیین محل Save  آنرا براحتی با حجم كم و سرعت بالا دانلود كنید.
اجرای فایلهای دانلود شده در موبایل و کامپیوتر و بعضی پلیر های خانگی امکانپذیر است.

هیان شودان


هیان نیدان


هیان ساندان


هیان یوندان


هیان گودان


تكی شودان


تكی نیدان


تكی ساندان


باسای دای


باسای شو


كانكودای


كانكوشو


امپی


جیون


جی‌این


جیته


چینته


نیجوشیهو


سوچین


اونسو


گوجوشیهودای


گوجوشیهوشو


هانگتسو


گانكاكو


وانکان


می کیو
نه قاعده کلي مبارزه

هنرجويان رزمي مي توانند استراتژي نظامي را در مبارزات و دفاع شخصي به کار ببندند
چه رابطه اي بين استراتژي و تاکتيک وجود دارد؟ ممکن است عده اي بگويند، هردو يکي هستند. ولي با وجود اينکه مرز مشخصي بين آن دو وجود ندارد، تاکتيک را با مقياس کوچک و استراتژي را با مقياس بزرگ اندازه مي گيرند. در هنرهاي رزمي، زمانهاي طولاني را صرف تمرين تاکتيک مي کنند و از فنون شگفت آور دستها، پاها و آرنج ها استفاده مي کنند. همچنين رزمي کاران مبادرت به تمرين فنون دفاع شخصي مي کنند که ترکيبي از حرکات پيچيده است و براي مبارزه با چندين حريف مي باشد. و اما درباره استراتژي مذکور توسط نه قاعده کلي در جنگها تعريف شده اند.
اين نه اصل در تمام جنگهاي بزرگ جهان، کم و بيش وجود دارند و از کارآرايي زيادي برخوردارند. در هر جنگي، پيروزي از آن طرفي است که از اين نه اصل به خوبي بهره ببرند. جالبتر اينکه، زمينه اجرايي اين اصول نه تنها در ميادين جنگ بلکه در مبارزات تن به تن بسيار زياد است
هدف
اولين اصل در يک جنگ و يا رزم تن به تن، هدف مي باشد. براي يک فرمانده نظامي به هلاکت رساندن دشمن و جنگيدن، هدف اصلي است. در صورتي که براي يک رزمي کار امروزي کشتن حريف بندرت يک هدف مي باشد ولي چنانچه، غلبه کردن بر حريفش و يا حتي از پا درآوردن او هدف باشد، عاقلانه است. البته، اجتناب از زدوخورد و فرار هم مي توانند جزء اهداف باشند.
لازم به ذکر است که حدس زدن هدف حريف نيز مفيد است. در درگيريهاي خياباني، ممکن است که هدف مهاجمين طوري طرح ريزي شده باشد که قصد جان شما را داشته باشند. در اين حالت، آسانتر آن است تا شما نيز هدفتان مطابق هدف حريف تنظيم کنيد. در ديگر درگيريها، ممکن است توسط حريفاني که قصد حمله به شما را دارند، احاطه شويد، در اين مقعيت، لازم است تا ضد حمله درستي را اجرا کنيد. نکته مهم آن است که بدانيد نتيجه اجراي حرکتي که مد نظر داريد، چه خواهد بود زيرا تمام اصول بستگي به اصل هدف دارد
حمله
دومين اصل، حمله است. در يک ضرب المثل قديمي آمده است که «بهترين دفاع، حمله است». اين بدان دليل است که تنها فنون تهاجمي مي توانند نتايج خوبي داشته باشند. شايد شما بهترين مدافع در دنيا باشيد و پاهاي محکم و سفتي داشته باشيد اما تنها راه براي خاتمه دادن به حملات حريف اين است که به طريقي به وي حمله کنيد.
در حالت تدافعي، امکان دارد بعضي اوقات به شما فشار وارد شود. اما نبايد اسير حريف باشيد و سعي کنيد اقدام به ضد حمله نماييد. در اين لحظه پيشقدم خواهيد بود و اين همان اصل حمله و تهاجم است
کاربرد فنون ساده در درگيريها
تهاجم و هدف از اصول کاملا بديهي هستند. کاربرد فنون ساده، يکي ديگر از اصول مهمي است که اغلب رزمي کاران نسبت به آن بي توجه هستند و آن را ناديده مي گيرند. بهترين اطمينان براي موفقيت در هر مقابله اي استفاده از فنون ساده است. درگيريهاي خياباني هرگز به آساني درگيريهاي موجود در صحنه مبارزه نيستند. در يک درگيري واقعي مقادير زيادي آدرنالين در بدن ترشح مي شود و ممکن است احساس کنيد که هيچ نيرو و قدرتي نداريد و يا اينکه ممکن است احساس خستگي مفرط بکنيد. در اين حالت، بهتر است تا تکيه بر فنون موثر و در عين حال بسيار ساده اي کنيد که نتيجه خوبي داشته باشد و منجر به موفقيت سما گردد. چرا سعي در به کار بردن فنون نمايشي مي کنيد و در موقعيتهايي سعي در زدن ضربات سخت همچون زدن ضربه به سر داريد؟ در صورتي که زدن يک ضربه ساده همانند زدن ضربه کاري به ساق پا مي تواند بسيار موثر باشد و شما از دست حريف برهاند.
در يک مبارزه، موقعيتهاي مناسب دائما مثل يک چشم برهم زدن ايجاد مي شوند و از بين مي روند و شخص مجبور است تا هميشه آماده بوده و از اين موقعيتها به خوبي استفاده ببرد و فنوني را به کار بگيرد که قبلا آنها را تمرين کرده است.
فيزيک بدن
عده اي از رزمي کاران با اين اصل موافق نيستند ولي در مبارزه اين اصل کمک زيادي به مبارزه کننده مي کند. يک هنرجوي رزمي با اندامي ورزيده و درشت مي تواند ضربات سنگيني بر حريف وارد سازد و هم چنين ضربات حريف را تحمل نمايد.
در بخش نظامي، فيزيک بدن و قدرت رابطه مستقيم با هم دارند و بعضي از نظاميان آن دو را هم معني مي دانند اما اين نيرو و قدرت است که فنون موثر را مي سازد. به جرات مي توان گفت که تمام فنون در دنياي ورزشهاي رزمي بي مصرف هستند مگر اينکه همراه با فشار اجرا شوند.
بدبختانه، بسياري از رزمي کاران نسبت به تعليمات فيزيکي غافلند و بر اين باورند که دانستن نحوه اجراي فنون به تنهايي کافي است. چنين طرز تفکري نزد پيشکسوتان هنرهاي رزمي احمقانه تلقي مي شود چرا که رزمي کاراني هستند که بدن بسيار سخت و مقاومي دارند و علت آن تنها به دليل تمرينات فراواني است که در طي سالهاي متمادي انجام داده اند و همواره به ورزشهاي فيزيکي بدنسان توجه داشته اند
مانور در حرکات
چه کاري انجام مي دهيد زماني که در مقابل حريفي با فيزيک درشت قرار بگيريد؟ داشتن بدن بزرگ و درشت به معناي پيروزي مطلق نيست. گاهي اوقات، يک رزمي کار ريز اندام مي تواند خيلي خوب در مقابل حريفش ظاهر شود. چطور اين حالت اتفاق خواهد افتاد؟
اشخاص قد کوتاه بيشتر از ضربات پا استفاده مي کنند و بسيار سريع عمل مي کنند و بزرگي هيکل حريف مانعي برايشان ايجاد نمي کند. اينگونه افراد بايد از سرعت و چابکي خاص برخوردار باشند تا بتوانند حريف را گيج کرده و ضربات کاري را وارد سازند، در غير اينصورت موفقيت از آن حريف مقابلشان خواهد بود
شوک
در يک مبارزه واقعي هر کسي که ضربات اوليه را وارد کند، معمولا پيروز است. وارد کردن شوک به معناي حمله کردن به حريف است به طوري که او آمادگي نداشته باشد. لازم نيست تا حريف کاملا بي اطلاع باشد، تنها کافي است که ديرتر عکس العمل نشان دهد و فن موثري از خود نشان ندهد.
اجراي نمايشات و فنون تصنعي دست و پا اهداف اصل را برآورده مي کنند. هر رزمي کاري مي بايست شيوه اي مختلف مبارزه اي را ترکيب نمايد. در ضمن يک مقدار زيرکي لازم است تا بتوان حريف را در حالت سردرگمي نگاه داشت و تعادل ذهني و روحي او را برهم زد. شايان ذکر است که منظور از زيرکي، به کار بردن حيله و نيرنگ در اجراي فنون نيست
اطمينان
هيچ کس پذيراي اين نيست که حريفش به او شوک وارد کند. داشتن اطمينان از شوک جلوگيري مي کند. در خيابان، اصل اطمينان را مي توان با افزايش سطح آگاهي آشکار ساخت. در شب، هنگام حرکت در بيرون از منزل سعي کنيد از مناطق روشن عبور کنيد و توجه خاصي داشته باشيد تا از گوشه و کنار خيابان به شما حمله نشود. داشتن اطمينان همچنين به معناي کوچک شمردن حريف و باور کردن تواناييهاي خود است.
صرفه جويي
صرفه جويي در نيرو به معناي اين است که با کمترين نيرو و سلاح بتوانيد بر حريف غلبه کنيد. صرفه جويي، همچنين به معناي ذخيره کردن انرژي است که در موقعيتهايي که فرصت استراحت برايتان ايجاد مي شود.
در بعضي از مبارزات مبارزه به وقت اضافه مي کشد و شما مجبوريد مدت زمان بيشتري را صرف دفاع و يا حمله به حريف کنيد، در اين حالت مي بايست در فرصتهاي مناسب انرژي از دست رفته رابازيابيد و اين کار را در مواردي با اجراي بعضي فنون مي توانيد ميسر سازيد.
پيوستگي
پيوستگي بين فنون، آخرين اصل از اصول نه گانه است که براي يک رزمي کار از اهميت خاصي برخوردار است. شما بايد بتوانيد هماهنگي و پيوستگي بين فنون اجرايي خود ايجاد نماييد.
اگر شما با تعدادي مهاجم در يک زمان روبرو شويد، در موقعيتي قرار خواهيد گرفت که در نظر گرفتن افکار عمومي مهاجمين حائز اهميت است، چرا که اگر به فرض سردسته گروه را مورد حمله قرار دهيد و با يک حمله و يا ضد حمله او را زا پا در آوريد، عملا توانسته ايد بر کل گروه فائق آييد
نتيجه
در نظر داشته باشيد که اين نه اصل کاملا قطعي نيستند و بندرت مي توان همه اصول را يکجا عملي کرد و نتيجه مطلوب کسب نمود. با وجود اين، اصول مذکور در بسياري از موارد سودمند هستند به شرط اينکه بتوانيد آنها را درست به موقع به کار ببنديد.شوتوکان يک هنر رزمي سنتي ژاپني است. اين هنر، سيستمي متشکل از انواع فنون دفاعي و حمله اي است و در آن همه اعضاي بدن به عنوان اسلحه و سپر دفاعي مورد استفاده قرار مي گيرند. بازوها و پاها براي سه هدف مهم کاربرد دارند و آموزش فنون در اين سبک به سه مقوله تقسيم مي شود: 1- کيهون Kihon (که در آن آموزش بدون استفاده از اسلحه انجام مي شود). 2- Kata: ( که در آن فنون دفاع و حمله به صورت کامل و يک ترکيب کامل مورد استفاده قرار مي گيرند). 3- Kumite: (که يک مقوله جداگانه محسوب مي شود و مراحل مختلف دارد). محل تولد و شکل گيري اين رشته رزمي، جزيره اوکيناوا است که در بين جزاير ريوکيو واقع در ميان سواحل شمالي ژاپن و سواحل جنوبي چين مي باشد. ورزش کاراته بعد از سال 1372 ميلادي و همزمان با شکل گيري روابط بين چين و اوکيناوا آغاز گرديد. بين قرنهاي 15 و 16 ميلادي، اين هنر رزمي کم کم روبه فراموشي رفت زيرا تمرين و آموزش اين رشته بسيار مشکل بود و افراد از يادگيري آن سرباز مي زدند. در ضمن کساني که اين رشته را فرا مي گرفتند، قدرت بي نظيري در مقابله با انواع حملات مسلحانه و يا غيرمسلحانه مي يافتند و همچنين کشاورزاني هم بودند که از ابراز کشاورزي خود به عنوان سلاح هاي کشنده براي حمله به دشمنانشان استفاده مي کردند. مهم ترين اين سلاح ها، (Bo)، (Jo)، (Nunchacko)، (Tonfa) و (Sai) نام داشتند. پايه گذار رشته شوتوکان شخصي به نام گريچين فوناکشي بود. او يک شاعر، معلم و فيلسوف به شمار مي رفت. وي اشعارش را با نام شوتوا معنا مي کرد و اينگونه شد که نام شوتوکان متولد گرديد. معني شوتو يعني کاج هاي لرزان و اين به دليل قرار داشتن منزل فوناکشي در کنار يک جنگل کاج بود و واژه کان نيز تداعي کننده معناي مدرسه خانه است. در حال حاضر شوتوکان را با عنوان نمودي از متد فوناکوشي مي شناسند در سال 1936، اين ورزش به توکيو نيز راه يافت و سپس در سال 1955 خود اين رشته رزمي تأسيس گرديد. او در سال 1957 در سن 88 سالگي درگذشت و تنها استاد بزرگ اين هنر رزمي به شمار مي آمد.

نام مدرسه

تاسیس توسط

شوتوکان

گیچین فانا کوشی

گوجیوریو

چو جون میاگی

شیتوریو

کن وا مابونی

وادوریو

هیرونوری اوتسکو

هر چند فرق زیادی بین سبک های مختلف کاراته وجود ندارد؛ ولی در روش تمرین ها

اختلافاتی وجود دارد .بنابراین مخلوط کردن این سبک ها با هم در تمرین ها زیاد مناسب نیست

چیزی به نام بهترین سبک در کاراته وجود ندلرد .هر سبک دارای فلسفه ای برای خود می باشد 

 که ممکن است برای افراد در سبک های دیگرمناسب نباشد ولی در کاراته ، در روش کومیته

 ( مبارزه کردن ) برای بدست آوردن بهترین مدال ها ، باید از قانون. W . K . F

استفاده شود . این قانون نوع ضربات ، شدت آنها و محل تماس را مشخص کرده و برای 

 سبک های کنترلی ، پیروی از این قانون لازم الاجرا می باشد .

                                                        کاتا

کاتا یک فرم پیشرفته تمرین است که به عنوان بالا ترین تجربه کاراته قبل از به وجود آمدن مبارزات آزاد می باشد. لغت کاتا به سادگی ترجمه نمی شود ؛ ولی تقریبا به معنی الگو یا فرم است .

بیشتر از 70 نوع کاتا در کاراته تمرین می شود که هر کدام شامل یک سری از تکنیک های ترکیبی تنظیم شده برای جهت ها و دستورات است.کاتا ها شامل تمرین هایی است که در آن تکنیکهای پایه تمرکز، استقامت، سرعت و تعادل تمرین می شود.

کاتا همچنین تمرینی برای اتصال ترکیبی به هم و ایجاد یک سری

حرکات پیوسته است . بعضی از استادها تلاش دارند که معنی تمام حرکات را توضیح بدهند ، که کار خیلی ساده ای نیست ؛ چرا

که خیلی از کاتا ها در مورد کاربرد بعضی از سلاح هایی است که اکنون استفاده نمی شود و بعضی از تکنیک ها هم معنی دقیقی ندارد . در بقیه موارد نیز نمی توان یک طرح را به سادگی بدست آورد ؛ چون برداشت های شخصی متفاوتی وجود دارد .

اکثر کاتا ها از یک نقطه شروع و در همان جا تمام می شوند. این موضوع به استاد کمک می کند تا درستی اجرای شما را چک کند.

شما در همان مراحل اولیه تمرین با کاتا ها آ شنا می شوید . اولین کاتایی را که یاد می گیرید پینان یا هیان نام دارد . پنچ پینان یا هیان در قرن گذشته به عنوان درس های مخصوص تدریس می شد که فرد باید هر کدام را برای درجات اولیه کمربند های رنگی یاد بگیرد                                       گیچن فونا کوشی

 کاراته‌ روش مبارزه با دست خالی و شامل ضربه‌های سریع دست و پا است. در سال 1921 يکی از بزرگترين استادان کاراته اوکيناوا گیچن فوناکوشی (1868-1957)توانست با قدرت و ظرافت تمام کاراته را به ژاپن معرفی نمايد گفته می‌‌شود کاراته دارای قدمتی پنج هزار ساله است گيچين فونا کوشی توانست اولین روش کاراته را ابداع کند.

شوتوکان

شوتوکان يعنی : خانه شوتو، مکتب شوتو - لقب فوناکوشی، شوتو، و کان خانه و کتب وی بود. علاوه بر آن شوتوکان متعلق به سيستم شوری ته در کاراته است. اکنون رشته شوتوکان توسط یکی از اساتید بزرگ جهان به نام استاد (گیکو آبه) به صورت مدرنتر و علمی تربا نام J.S.K.A  به جهانیان معرفی شده که حتی با کمک از نیروهای فیزیکی و بهره گیری از علم فیزیک کارهایی که به نظر خیلی ها سخت یا غیرممکن مینماید را ممکن می‌کند در این متد توجه خاصی به نیرو و سرعت ورود آن و مرکز ثقل نیرو میشود .کاتا چیست؟ کمیته چیست؟

کاتا

کاتا یک نوع فرم ویا مبارزه ی فرضی است که در آن ضربات مختلفی به جلو،عقب،راست،چپ و45 درجه زده می شود.

بیش از70 نوع کاتا (فرم) در کاراته وجود دارد که هر کدام دارای خصوصیات و قاعده ی خاصی است اولین کاتا در کاراته (هیان)،یا همان (پینان) است که دارای پنج قسمت است وپس از آن (تک)است که دارای

سه قسمت است . اغلب کاتاها از همان جایی که شروع می شوند در همان   

جا نیز پایان می یابد . و یاد گیری کامل آن نیز کمی وقت می برد.

 


کمیته

کمیته مبارزه واقعی است که بر دو نوع است ایپان کومیته(مبارزه ی از

قبل تایین شده)وجیو کمیته(مبارزه آزاد).

تکنیک های بی نظیری در کمیته وجود دارند که انجام آنها بسیاربه تمرین

وتمرکزنیاز دارد به نقل از یکی از استادان بزرگ (کمیته روح جنگی  میخواهد 

 کاراته

کاراته تکنيک عملی جنگيدن با دست خالی است . روش تمرينات مغزی و جسمانی می باشد . اين

 ورزش برای دفاع شخصی ابداع گرديده و قدرت استفاده از دستها و پاها در اين روش حايز اهميت است .  کاراته يک ورزش رزمی رقابتي است که همانند جودو و تکواندو در رده بندي وزنهاي مختلف صورت می گيرد . ماهيت اصلي تکنيک کاراته در (کوميته) خلاصه ميشود . مفهوم کوميته عبارت است از حمله سريع و موثر به هدف که در آن از تکنيک مناسب و حد اکثر قدرت استفاده می شود . اين عمل در کوتاهترين زمان ممکن صورت می گيرد . مسابقه کاراته ممکن استر بصورت مسابقات کوميته يا کاتا انجام شود .


مسابقات کوميته هم بصورت تيمی و هم انفرادی صورت می گيرد . مسابقات انفرادی در گروههای وزنی مختلف برگزار می شود و مسابقات تيمی بين گروههای مختلف انجام می شود . تعداد شرکت کنندگان در مسابقات تيمی بايد فرد باشد . کاتا عبارت از يک سری تکنيک هاي دفاعی شامل مشت زدن ، ضربه زدن و لگد زدن منظم است که يکی پس از ديگریی اجرا مي‌شود و دارای اهداف فيزيکی و غير فيزيکی می باشد ، و در تمرينات آن هيچ حرکت زايدی هم وجود ندارد . شرکت کنندگان اين رشته بايد کاتای اجباری يا (شی تی ) و کاتای اختياری يا (توکويی) را انجام دهند .


حرکات و مسابقه کاراته در سالن هایی که دارای تشک های مخصوص این ورزش است صورت می گیرد . محوطه مبارزه و انجام حرکات به شکل مربع و دارای ابعاد 8 × 8 متر می باشد . این محوطه می تواند حدود 1 متر بالاتر از سطح زمین قرار گیرد .


در داخل تاتامی که دارای ابعاد 8 × 8 می باشد ، بايد تاتامی دومی با ابعاد 7 ×7 متر و با رنگ ديگری کشيده شود تا شرکت کنندگان را از رفتن به خارج تاتامی برحذر نمايد . به منظور تعيين محل ايستادن شرکت کنندگان بايد دو خط موازی هر کدام به طول 1 متر و عمود بر خط داوران و به فاصله 5/1 متر از مرکز محوطه رسم شود . همچنين برای مشخص نمودن محل داور وسط و کمک داور نيز بايد دو خط موازی هر کدام به طول 5/0 متر به فاصله 2 متر از مرکز تاتامی ترسيم شود . در قسمت کاتا استانداری وجود ندارد ، ولی کليه مسابقات کاتا در همان محوطه 8 ×8 متر انجام می پذيرد و داوران مسابقه در زوايای مربع برای قضاوت مستقر مي‌شوند.


گنجايش ظرفيت سالنهای مسابقات کاراته ، متغير بوده و به سطح عملکرد آن بستگی دارد . به طور معمول برای مسابقات در سطح شهری حد اقل 300 تا 500 نفر و در سطح استانی و منطقه ای حدود 2000 نفر تماشاچی در نظر گرفته مي‌شود . اين مقدار در مسابقات جهانی و بين المللی از 500 نفر تا حدود 10000 نفر منظور می گردد.


تجهيزات مورد نياز :

- لباس : لباس کاراته که در زبان ژاپنی (گی ) ناميده مي‌شود از يک شلوار ، يک پيراهن و يک کمربند تشکيل شده است . اين لباس به گونه ای است که امکان فعاليت آسان و راحت با آن وجود دارد . آستين پيراهن مسابقه دهندگان بايد حداقل تا نصف ساعد را بپوشاند و نبايد بالا زده شود . طول کمربند بايد به نحوی انتخاب شد که پس از دو بار بستن به دور کمر 15 سانتيمتر هم اضافه باشد . پهنای کمربند بايد 5 سانتيمتر در نظر گرفته شود.

 

 اسلایدر